Biologisk mångfald ur företagarens perspektiv

Hur kan natur bevaras samtidigt som den exploateras eller används? Vad driver ett vinstdrivande företag att bry sig om biologisk mångfald? Dessa frågor stod på agendan under nätverksträffen för företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden i december.

Argument för biologisk mångfald i affärsmodellen

Det branschöverskridande företagsnätverket gästades av två internationella företag som båda har satt mål för Biodiversity Net Gain i sina affärsmodeller: att efterlämna natur och biologisk mångfald i ett bättre skick.

Det brittiska byggföretaget Balfour Beatty (omsättning 6,9 md euro) representerades av dr. Julia Baker, Biodiversity Technical Specialist. Hon lyfte övertygande argument för att inkludera frågor om biologisk mångfald i affärsmodellen – bland annat att vi inte längre kan ta gratis leveranser av naturkapital och ekosystemtjänster (till exempel mark och vatten) för givet.

UPM första skogsbolaget att satsa på Net Gain

UPM (omsättning 10 md euro) är det första skogsföretaget i världen som lanserat målet att uppnå Biodiversity Net Gain. Företagets hållbarhetsstrateg Matti Majärvi deltog i nätverksträffen.

– Beslutet baserades på en förståelse för att all bio-ekonomi är beroende av biologisk mångfald – utan den finns ingen skogsproduktion, förklarade han.

För nätverkets medlemmar presenterade han sedan UPM:s strategier och åtgärder för att uppfylla målen till år 2030.

Om Business@Biodiversity Sweden

Business@Biodiversity Sweden är ett branschöverskridande företagsnätverk med målet att biologisk mångfald, naturkapital och ekosystemtjänster ska bli en del av medlemsföretagens affärer. Nätverket är också en plattform för möten med beslutsfattare och för gemensam forskning och utveckling. Enetjärn Natur, numera Ecogain, har tagit initiativ till och faciliterar nätverket. Läs mer på Business@Biodiversity Swedens webbplats.