Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Ecogain att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna policyer och rutiner. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och dataskydd? Kontakta oss på info@ecogain.se.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna, exempelvis hur vi samlar in, registrerar, lagrar, bearbetar och sprider personuppgifterna.

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varför?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken relation du, eller ditt företag, har till Ecogain. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller, beroende på om du är privatperson, kund, underkonsult eller leverantör. 

Privatpersoner

När du kontaktar oss, anmäler dig till utbildningar och andra aktiviteter, använder våra digitala kanaler eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kan vi komma att behandla följande uppgifter:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information.

Syftet är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information om Ecogain med dig. Innan vi påbörjar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi – där det krävs – att inhämta samtycke från dig.

Kunder och uppdrag

För potentiella och befintliga kunder kan vi komma att behandla:

 • Visitkortsdata, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress och adress
 • Faktureringsuppgifter.

För underkonsulter kan vi komma att behandla

 • Kontaktuppgifter
 • CV-relaterad information 
 • Företagsspecifik information.

Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Kunders personuppgifter behandlar vi för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund. Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt. När det gäller denna typ av behandling kommer vi att inhämta samtycke från dig innan vi påbörjar behandlingen.

Leverantörer

För leverantörer kan vi komma att behandla:

 • kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer.

Vi behandlar leverantörers personuppgifter för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

Vilka kan vi komma att dela information med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till våra samarbetspartners som t.ex Raqs SEO-byrå. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Eftersom din säkerhet är viktig för oss strävar vi alltid efter att din data ska behandlas inom EU/EES.

Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt

Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas längre.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter – du kan, kostnadsfritt en gång per kalenderår, begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information som vi har om dig
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för
 • i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att återkalla samtycke

Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge som du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig (nyhetsbrev). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ecogain.se.

Så arbetar vi för att skydda dina uppgifter

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse hos oss.