Allmänna villkor

Avgift och betalningsvillkor

Anmälan till våra digitala utbildningar och evenemang görs via webben ecogain.se eller våra samarbetspartners (t.ex. Ungapped) och är bindande. 

Fakturering sker före kursstart, med 30 dagars betalningsvillkor.

Vid avbokning mer än två veckor före kursstart erbjuder vi ombokning till ett annat kurstillfälle eller återbetalning av hela kursavgiften. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart, eller frånvaro på grund av exempelvis sjukdom, sker ingen ombokning eller återbetalning.

Vid fysiska kurstillfällen måste avbokningen ske senast 30 dagar före kursstart.

Du kan alltid skicka någon annan i ditt ställe, om du skulle bli sjuk eller få förhinder.

Äganderätt

Utbildningsmaterialet är enbart avsett för betalande deltagare. Innehållet och bilderna får inte kopieras, delas eller distribueras till andra utan uttryckligt medgivande från Ecogain.

Deltagarantal och förbehåll för ändringar

Våra digitala utbildningar har ett begränsat antal platser. Om en kurs eller föreläsning blir fullbokad sätts du upp på väntelista och kan erbjudas plats vid eventuella avbokningar.

Om Ecogain av något skäl tvingas ställa in kursen återbetalas hela kursavgiften.

Ett sådant skäl kan vara om om antalet deltagare är för få eller om kursledaren blir sjuk eller förhindrad att hålla kursen. Vi förbehåller oss också rätten att ersätta kursledaren med en annan likvärdig expert om den ordinarie kursledaren inte kan hålla kursen.

Eventuella kostnader som kan uppstå för deltagarna i samband med inställda, ändrade eller flyttade utbildningar, ersätts inte.

Ecogain reserverar sig även för ändringar som kan uppstå på grund av strejk, myndighetsbeslut, tidsändringar eller tryckfel i skriftliga dokument eller på vår webbplats.

Fotografering och filminspelning

Ibland kan vi filma eller fotografera delar av våra kurser och evenemang, och dessa bilder kan användas i vår externa marknadsföring av Ecogain och våra tjänster. När du som deltagare accepterar våra allmänna villkor anses du även godkänna att vi tar bilder och spelar in filmer samt att dessa kan användas. 

I specifika fall kan vi undvika fotografering och inspelning av deltagare, kontakta oss innan kursstart.

Här kan du läsa mer om Ecogains integritetspolicy.