Visselblåsning

En del i Ecogains arbete mot korruption och missförhållanden är vår visselblåsarfunktion. 

Visselblåsarfunktionen är till för att hantera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan till exempel röra sig om korruption, produktsäkerhet, miljöskydd, livsmedels-och fodersäkerhet eller djurs hälsa och välbefinnande. Det är alltså inte avsett för att rapportera om allmänt missnöje eller om sådant som endast rör ditt eget arbets- eller anställningsförhållande här. För att omfattas av skyddet måste du även vid tiden för rapportering haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till andra sätt att rapportera om missförhållanden. Du kan fortfarande vända dig till närmaste chef, facklig organisation, HR eller annan avdelning beroende på vad ärendet gäller.

Du kan visselblåsa genom något av följande alternativ:

  • Gå till Ecogains visselblåsarportal, där kan du även rapportera anonymt.
  • Mejla till ansvarig för visselblåsarfunktionen, HR-partner Veronica Khabarova
  • Skicka brev till HR Ecogain, Västra Järnvägsgatan 3 (11 trappor), 111 64 Stockholm. Märk kuvertet ”Visselblåsning”.
  • Ring Veronica Khabarova, HR-partner på 070-373 38 00
  • Boka personligt möte, digitalt eller fysiskt genom någon av kontaktvägarba ovan. Mötet sker därefter enligt överenskommelse på lämplig plats.

HR-avdelningen hanterar för närvarande Ecogains visselblåsarfunktion. Det innebär att Ecogains HR-partner Veronica Khabarova tar emot om en rapport kommer in, och har uppföljande kontakt med den som rapporterat.

Om en rapport bedöms falla under lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890, visselblåsarlagen) kommer Veronica Khabarova tillsätta en utredning med rätt kompetens. 

Visselblåsarlagen ger dig som rapporterar skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Ecogain får inte på grund av rapportering vidta repressalier varken mot dig som rapporterar eller någon som bistår eller har koppling till dig.

För mer information hänvisar vi dig till Policy för visselblåsning.

Vid frågor, kontakta Veronica Khabarova veronica.khabarova@ecogain.se