“CLIMB kommer att bli banbrytande i arbetet för biologisk mångfald”

I dag lanseras CLIMB – en helt ny modell för att beräkna, värdera och kompensera för biologisk mångfald. Ecogain har utvecklat modellen tillsammans med flera stora aktörer inom svenskt näringsliv, med stöd av Swedish Mining Innovation.

Hallå där Tove Hägglund, senior miljöexpert på Ecogain som varit med i projektet, kan du förklara vad CLIMB är?

– CLIMB är en modell som värderar och jämför nuläge, samt negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald, vid förändring av ett markområde. Den är svenskutvecklad och förankrad i forskning. För närvarande är CLIMB anpassad för svenska förhållanden men avsikten är att i första hand utöka till Norden och sedan Europa.

Vilket värde ger CLIMB till en verksamhet?

– Det största värdet är att kunskapen om biologisk mångfald blir tillgänglig. För det här är ett komplext ämnesområde – du behöver vara expert inom ekologi för att kunna bedöma om exempelvis en viss våtmark är viktigare än ett visst skogsbestånd. Med CLIMB blir det lättare.
Exempel på vad CLIMB kommer att ge våra kunder:

  • Beslutsunderlag i lokaliserings- och planeringsskeden, för miljöprövning och rapportering.
  • Bättre förutsägbarhet i tillståndsprocesser. Tidigare har det varit svårt både för verksamhetsutövare och myndigheter att veta vilka krav som är rimliga och när kompensationen är tillräcklig. Det kommer CLIMB kunna svara på.
  • Beslutsunderlag för investeringar i naturen – du kan se exakt hur många biodiversitetsenheter en specifik åtgärd ger. 
  • Stolthet internt över insatser för biologisk mångfald – det kan vara lättare att relatera till konkreta siffror än beskrivningar av åtgärder.
  • Underlag för att rapportera trovärdigt och transparent om biologisk mångfald, inte minst kopplat till kommande rapporteringskrav från EU.

 Vilka blir först ut att använda CLIMB?

– CLIMB används redan av våra partners i projektet! Modellen har legat till grund för kompensationsberäkningar i två miljöprövningar, för Talga och Heidelberg Materials, och finns beskriven som villkor i domstolsbeslut. Alla partners i projektet är väldigt angelägna att påbörja beräkningar i större skala. LKAB gör nu en kartläggning av hela sitt markinnehav och ska använda CLIMB för beräkning av nuläget.

– Även deltagarna i våra användargrupper kommer att vara tidiga användare. Det största intresset finns just nu från är verksamheter som tar natur i anspråk, som går igenom miljötillståndsprocesser, och har egna mål för biologisk mångfald. OX2 kommer t.ex. att räkna utifrån CLIMB i en planerad solcellsanläggning på Åland.

– Sedan hoppas jag på aktörerna inom bebyggd miljö. Jag tror mycket på att implementera CLIMB i de certifieringar som idag görs för byggnaders och infrastrukturprojekts påverkan på biologisk mångfald. Även hela den kommunala sektorn borde vilja komma i gång med CLIMB fort. Den kommun som vet hur deras balansräkning för biologisk mångfald ser ut kan göra ett bra planarbete och ta fram en kompensationsstrategi.

När kan vi börja använda CLIMB?

– Du kan redan nu börja kartlägga era markinnehav. Vi rekommenderar en fullständig inventering enligt svensk standard, ända ner till klass 7, för att säkerställa en fullständig CLIMB-beräkning. Fördelen är att du blir väl förberedd inför CSRD-rapporteringen 2024. Om du redan nu vet er “baseline” så vet du vad ni ska rapportera mot. Ni kommer kunna kommunicera tydligt och transparent i er hållbarhetsrapportering, och uppfattas som trovärdiga.

– En annan viktig fördel med att vara tidig på bollen är att ni hinner bygga upp intern kompetens. Det ger försprång och gör er snabbare när det är dags att skala upp mot större eller fler krav och förväntningar. Plus alla fördelar du alltid får av att vara den som driver på utvecklingen snarare än att följa med andra. 
Projektet slutar 1 september 2023. Då finns CLIMB-modellen tillgänglig för alla.

Om jag vill veta mer?

– Hör av dig till oss på Ecogain eller någon av våra partners i projektet. Vi kan svara på frågor om tillämpning och ge råd. Information om CLIMB finns också på climb.ecogain.se

Hör av dig till mig om du har frågor eller vill veta mer om CLIMB

Tove Hägglund
tove.hagglund@ecogain.se
Phone +46 (0)10-405 90 21

CLIMB är ett projekt som har drivits inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.