Ecogain vinner Årets tillväxtföretag och Årets Företagare på Umeågalan 2023

Katarina Walter, Ecogains VD, och Tove Hägglund, Head of Sales, fick den stora äran att kliva upp på scen på Umeågalan och ta emot priset priset för “Årets tillväxtföretag” 2023. De konstaterar att Ecogain som impactföretag vinner i just denna kategori känns riktigt bra inför framtiden, och att näringslivet är en otroligt stark drivkraft bakom att implementera biologisk mångfald på samma sätt som klimat som en strategisk hållbarhetsfråga.

Juryns motivering löd:

Med fokus på miljö och att använda resurser i samklang med naturen har bolaget utvecklat tjänster och spridit kunskap som skapar lösningar till sina kunder för ett ansvarsfullt företagande. Bolaget har med starkt patos för långsiktig hållbarhet genererat tillväxt med lönsamhet och samtidigt utvecklat sin egen verksamhet för framtida tillväxt.

Senare under kvällen kammade även Anders Enetjärn hem priset för “Årets Företagare” 2023 med motiveringen:

Under 20 års tid har Anders & Susan utvecklat företaget med genuint driv om att förändra världen. De insåg tidigt att vår planet behöver omhändertas och är indag, från Umeå, en internationellt erkänd partner gällande vår omställning till att en långsiktig hållbar planet behöver ske.

Gemensamt har Anders och Susan utvecklat en verksamhet som tidigt varit med och påverkat nationella och globala förändringar mot ett mer hållbart agerande. De symboliserar ett modigt ledarskap som vågar sätta syftet i det första rummet och sig själva i andra. Genom kontinuerlig innovativ utveckling av Ecogain har ett mätverktyg tagits fram för att kartlägga olika länders miljöpåverkan Detta mätverktyg används idag som global standard.

Ecogain har gjort en imponerande resa från ensam konsult med en ambition att förändra världen till att vara en aktör med många anställda som är internationellt erkända för sina tankeprocesser och metoder. Utöver en imponerande resa har Ecogain tagit miljöpolitiken in i näringslivet vilket det politiska systemet inte själv lyckats med.Med goda resultat för den globala allmänbildningen, planeten, politiken omsättningen och genom att driva bolaget på ett så osjälviskt vis kan vi inget annat än att imponeras av ledarskapet.

Stort tack till Umeågalas jury för de fina utnämningarna!