Ecogains grundare Anders Enetjärn åter en av Hållbarhetssveriges 101 mäktigaste

Efter ett uppehåll under 2020 så är Aktuell Hållbarhets lista på Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste nu tillbaka, och Ecogains grundare Anders Enetjärn placerar sig åter på listan!

Oj vad roligt att vara med på listan! Men framför allt tar jag inte det här personligt. Jag ser det som en eloge till alla mina kollegor och styrelse i Ecogain. Vi är den samhällsförändrare tillsammans med näringslivet som vi vill vara. Dessutom ser jag utmärkelsen som ett kvitto för ett långt och målmedvetet arbete med en av mänsklighetens mest avgörande framtidsfrågor, en välmående natur, säger Anders Enetjärn

Listan har funnits sedan 2009, Miljöaktuellts lista över Sveriges miljömäktigaste, och har som syfte att lyfta upp föredömen som sätter agendan i Hållbarhetssverige. Den har tagits fram genom en öppen nominering och juryprocess där det bärande kriteriet är ”åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt”.

I topp tre på listan hittar man även bland annat Ecogains styrelseledamot Johan Kuylenstierna.

Se hela listan: Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste år 2021