En tydlig väg framåt 
– åtgärder för en hållbar renskötsel vid E4


Utveckling och förvaltning av infrastruktur behöver göras i samarbete med naturen – och gå hand i hand med samebyarnas möjlighet att bedriva renskötsel. På uppdrag av Trafikverket har Ecogain därför utrett hur Trafikverket kan förbättra stängselsystemet längs E4 genom Västerbottens och Norrbottens län.

– Vi har arbetat i nära och gott samarbete med samebyar, jakt- och viltvårdsintressenter och Trafikverket för att hitta hållbara lösningar som gynnar både renskötsel, biologisk mångfald och infrastruktur. Tillsammans har vi verkligen kunnat skapa en helhetsbild av sträckan och en tydlig väg framåt, berättar Åsa Karlberg, projektledare på Ecogain.

Viktigt kunskapsunderlag som ger grund för hållbara beslut

Resultatet av studien är detaljerade förslag på passager och åtgärder på stängsel och grindar som ska skapa förutsättningar för både god framkomlighet och en hållbar renskötsel.

– De åtgärder som studien föreslår är nödvändiga för att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för ren och vilt och för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E4. Studien har gett ett viktigt kunskapsunderlag och en bättre bild av vilka åtgärder som behövs, förklarar Nina Rovala, projektledare för studien på Trafikverket Nord.

Ta del av rapporten i sin helhet

Studien har pågått under 1,5 år och täcker en sträcka på cirka 45 mil – från Nordmaling i söder till Haparanda i norr. Du kan ta del av rapporten Studie: E4 – stängsel och passager för ren och vilt på Trafikverkets webbplats.