Globala trender inom biologisk mångfald

Korrespondenter från företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden har besökt konferenserna COP14 i Egypten och EU:s Business@Biodiversity Platform i Paris. Under ett webbinarium i december fick medlemmarna i Business@Biodiversity Sweden ta del av deras rapport från globala trender inom biologisk mångfald.

Nya strategier och högre ambitioner

Två trender var tydliga. Den första är att behövs en ny strategi för att hejda förlusterna av biologisk mångfald – de fortsätter ännu i ett högt tempo.

Den andra är att det nu är Net Gain Biodiversity som gäller bland företag och forskare världen över – alltså att lämna naturen i bättre skick än man först fann den.

Under webbinariet berättade våra korrespondenter mer om vad det kan innebära i praktiken.

Om Business@Biodiversity Sweden

Business@Biodiversity Sweden är ett branschöverskridande företagsnätverk med målet att biologisk mångfald, naturkapital och ekosystemtjänster ska bli en del av medlemsföretagens affärer. Nätverket är också en plattform för möten med beslutsfattare och för gemensam forskning och utveckling. Ecogain har tagit initiativ till och faciliterar nätverket. Läs mer på Business@Biodiversity Swedens webbplats.