Gruvnäringen i pionjärsatsning om biologisk mångfald

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Det hävdar Svemin och tar nu som första branschorganisation, i samarbete med Ecogain, fram en färdplan för hur det ska gå till.

Svemins nya projekt Mining with Nature ska skapa en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.


Gruvnäringen i Sverige har ambitionen att vara föregångare vad gäller hållbar gruvnäring och nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill gå bortom fossilfrihet och ta ännu större ansvar även för den biologiska mångfalden, säger Maria Sunér Fleming, vd på gruvornas branschorganisation Svemin, projektägare och initiativtagare till satsningen.

Frågan om biologisk mångfald flyttar dessutom snart fram sina positioner internationellt. Vid FN:s planerade konferens, COP15 Biodiversity, i Kina i oktober 2020 ska beslut fattas om en ny strategisk plan för Konventionen om biologisk mångfald.

Det är verkligen roligt att arbeta med Svemin och gruvbolagen som är pionjärer i detta. Vi märker att förlusten av biologisk mångfald blir allt mer affärskritiskt och frågan är lika viktig för mänskligheten som klimatet. Därför känns det angeläget att få driva arbetet med en färdplan tillsammans med gruvindustrin.

Tove Hägglund, projektledare på Ecogain.

Hon poängterar att fungerande ekosystem hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar, såsom översvämningar och torka. Detta är exempel på ekosystemtjänster som naturen förser oss med gratis. Andra exempel på ekosystemtjänster är mat, frisk luft och rent vatten. För att naturen ska kunna leverera ekosystemtjänster till vårt samhälle behöver vi bevara den biologiska mångfalden, det vill säga mångfalden av växter och djur och deras livsmiljöer.

Gruvornas färdplan för biologisk mångfald kan mycket väl komma att bli en förebild för andra.

Jag är övertygad om att ännu fler företag och branscher än gruvindustrin snart kommer att se behovet av att ta fram strategier för biologisk mångfald på samma sätt som man idag har för klimatfrågan.

Tove Hägglund, projektledare på Ecogain.

Läs mer om projektet: https://www.svemin.se/projekt-mining-with-nature/