Innovativ konferens om ekologisk efterbehandling

Under Svemins årliga miljökonferens – i år på temat innovation för hållbarhet – fick Ecogains konsulter Sara Carlsén och Anders Enetjärn uppdraget att beskriva den innovativa höjden och de vetenskapliga utmaningarna i ekologisk efterbehandling.

– Hållbar markanvändning kommer inte av några enkla lösningar. Det handlar istället om det komplexa i att hitta rätt plats, minimera skadorna på mark och vatten, överväga att kompensera skadorna och, inte minst, att överväga att återskapa natur, inledde Anders. 

Han berättade vidare att FN:s globala mål för hållbar utveckling, inte minst Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, visar att det är strategiskt värdefullt för företag att ta sig an ekologisk efterbehandling. Även EU:s biodiversitetsstrategi – med sitt Mål 2: Bevara och återställa ekosystem – visar på betydelsen av att planera för ny natur.

Ekologisk trädgårdsskötsel i stor skala

Sara, expert inom ekologisk efterbehandling, delade därefter med sig av sina insikter på området.

Vad är ekologisk efterbehandling?
– Ekologisk efterbehandling är ett slags ekologisk trädgårdsskötsel i stor skala. Det handlar om att designa ny natur på en plats som är präglad av industriverksamhet, genom att anpassa till landskapsbilden, att ta hänsyn till jordarter, topografi och hydrologi och att välja arter och ekosystem som ska dominera platsen i framtiden.

Var finns den innovativa höjden inom ekologisk efterbehandling?
– Hela konceptet med ekologisk efterbehandling handlar om ju innovation, men det krävs också ett innovativt tänk på varje given plats. Till exempel i att hitta rätt metoder och att välja rätt jordmaterial, maskiner och arter.

I våras arrangerade du en studieresa till England för Svemin och dess medlemmar. Vad ledde den till för slutsatser?
– Framför allt slutsatsen att andra länder, inte minst England, ligger långt före oss. De har arbetat i över 20 år med att ta fram lösningar som gör tidigare gruvor och täkter till resurser för samhällsplaneringen. Vi fick med en stor portion inspiration!


Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Deras årliga miljökonferens ägde i år rum på Kulturens hus i Luleå den 2–3 oktober.