Nasdaq och Ecogain i nytt samarbete för hållbara investeringar

För tredje året i rad släpps nu Ecogains Biodiversitetsindex, en utvärdering av de största svenska, nordiska och baltiska företagens hållbarhetsredovisningar utifrån hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Totalt har 240 företag i åtta länder granskats, och i år är det svenska Vattenfall som presterar bäst både i den svenska och internationella rankningen.

Biodiversitet är en av de hållbarhetsfrågor som blir alltmer affärsrelevant, och därmed allt viktigare i beslutsprocessen för investerare och finansiella institut. Kraven ökar också på företagen att inkludera frågan i sitt hållbarhetsarbete.

Med sin nya ESG Data Hub tillhandahåller Nasdaq hållbarhetsdata om näringslivet för att ge investerare bättre underbyggda investeringsunderlag.

Nasdaq sänder en tydlig signal till företagen att de måste värdera biodiversitet som den affärskritiska risk den är. Kraven från investerare, myndigheter och kunder kommer fortsätta att öka. Därför är det nödvändigt för företagen att börja ta biodiversitet på allvar för att framtidssäkra affärerna.

– Fredrik Höök, VD Ecogain. 

Ett flertal experter bidrar till Nasdaqs nya ESG Data Hub med data om företagen inom olika hållbarhetsområden. Ecogain blir Nasdaqs officiella leverantör för företagsdata inom biodiversitet. Samarbetet mellan Ecogain och Nasdaq föddes ur de företagsdata som Ecogain samlar in och analyserar i sitt arbete med Ecogains Biodiversitetsindex, den årliga kartläggningen av stora företags rapportering om biodiversitet.

Allt eftersom investerare blir medvetna om den biologiska mångfaldens kritiska betydelse vill vi hjälpa dem att bättre integrera biologisk mångfald i sina investeringsbeslutsprocesser. Därför ser vi verkligen fram emot detta samarbete med Ecogain, en ledande expertröst om biologisk mångfald.

– James McKeone, VP och europeisk chef för data på Nasdaq. 

Sedan tidigare har Nasdaq tillhandahållit en frivillig rapporteringsplattform där företag själva kan välja att dela med sig av sin icke-finansiella rapportering. Men med ESG Data Hub kommer ett flertal experter med spetskompetens inom olika hållbarhetsområden bidra med strukturerade och detaljerade data för en mer granulär bild av företagen. För att stödja transparens och global jämförbarhet är all data som finns tillgänglig på plattformen kopplad till de globala hållbarhetsmål som fastställts av FN.

Genom att samarbeta med ledande experter inom ESG-spektrumet svarar Nasdaq ESG Data Hub på den växande efterfrågan från investerare på mer specialiserade och högkvalitativa datamängder för att de ska kunna fatta mer intelligenta och välgrundade investeringsbeslut.

– James McKeone, VP och europeisk chef för data på Nasdaq.

I nuläget täcker data för biodiversitet stora företag i Norden och Baltikum, de länder som granskades i Ecogains Biodiversitetsindex 2021. Men redan under 2022 skalas omfattningen upp till delar av Europa och USA. Den långsiktiga planen är att i takt med att datamodeller och mätmetoder utvecklas gå från idag enbart rapporterade data till mätning av faktisk påverkan i både affären och naturen.

Länk till Nasdaqs ESG Data Hub: https://www.nasdaq.com/nasdaq-ESG-hub