RELEASE: Nu kan alla använda CLIMB – den nya modellen för att värdera biologisk mångfald

I dag 1 september 2023 går det stora utvecklingsprojektet CLIMB i mål. Det innebär att modellen nu släpps fri att använda för alla som behöver kunna mäta, värdera och kompensera för sin påverkan på naturen.

– Förväntan är stor och många är angelägna om att påbörja beräkningar enligt CLIMB. Vi ser fram emot att modellen når ut brett. Det underlättar arbetet för den biologiska mångfalden i större skala, säger Katarina Walter, vd på Ecogain.

Redan under utvecklingsprojektet har CLIMB tagit en viktig roll i svenskt näringslivs gröna omställning. Modellen har visat sin styrka som en konkret resurs för aktörer att förstå och minimera sin påverkan på naturen, och vi har kvitto från domstolsprövningar som visar att CLIMB fungerar i praktiken.

STORT INTRESSE FÖR CLIMB

Ecogain har utvecklat modellen tillsammans med flera stora aktörer inom svenskt näringsliv, med stöd av Swedish Mining Innovation. Redan vid lanseringen i maj fick CLIMB stor uppmärksamhet, och efter det har Ecogain bland annat bjudits in till Regeringskansliet för att berätta om modellen.

– När så många och så stora aktörer gemensamt tar fram en lösning de behöver och tror på, visar det tydligt hur stark efterfrågan på CLIMB är. Och projektet har visat att modellen verkligen fungerar i praktiken, säger Katarina Walter.

UNDERLÄTTAR BESLUT OM LOKALISERING OCH INVESTERING

I och med att CLIMB från 1 september blir tillgänglig för alla kan fler företag och offentliga aktörer få chansen att på ett helt nytt sätt bidra till ansvarsfull markanvändning. Och det finns stora fördelar att räkna med, inte bara för planeten.

– Det största värdet är att kunskapen om biologisk mångfald blir tillgänglig och möjlig att förhålla sig till på ett nytt sätt.

– Konkret kommer CLIMB att underlätta beslut om lokalisering och investering och ge bra underlag för miljöprövning och rapportering. Du kommer vara väl förberedd för CSRD och ESRS med CLIMB, säger Katarina Walter.


FAKTA CLIMB

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.  

CLIMB kan bland annat tillämpas för att:

  • jämföra lokaliseringar och layouter
  • överblicka och värdera olika effekter av investeringar 
  • öka förutsägbarhet i miljöprövning
  • möjliggöra uppföljning mot mål
  • rapportera effekter på biologisk mångfald 
  • utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald 

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till nordiska förhållanden. CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar för restaurering och kompensation – vilket resulterar i lönsamhet för både företaget och naturen. 

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials. 

Över 200 personer har engagerat sig och gett viktig feedback.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Ecogain anprdnar kurser för att komma igång med CLIMB för planering, rapportering, affärsstrategi, beställning eller egna beräkningar.

Mer information om CLIMB:
ecogain.se/climb  |  Hämta verktyget