Vattenfalls rapportering om biologisk mångfald bäst i Europa

Ecogain Biodiversity Index (EBI) har i år granskat hur närmare 400 av Europas största företag rapporterar om biologisk mångfald. Svenska Vattenfall toppar listan. På andra plats kommer franska Engie och finska Stora Enso OYJ, följt av Louis Vuitton.

Förra året granskades enbart de nordiska och baltiska länderna. Även då tog Vattenfall hem förstaplatsen. Företaget har fortsatt sitt arbete för biologisk mångfald både genom direkta åtgärder och med forsknings- och utvecklingsprojekt. Företaget strävar efter att uppnå en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald till 2030 och har integrerat bedömningar av biologisk mångfald i sina affärsprocesser.

Att vara i toppen av årets biologiska mångfaldsindex är verkligen ett erkännande av långsiktigt och ihärdigt arbete av många Vattenfall-kollegor. Det är av högsta prioritet att fortsätta att minska vårt fotavtryck för biologisk mångfald genom att uppfylla våra klimatmål och genom att skapa positiva effekter genom våra biodiversitetsprojekt och FoU-investeringar. Energiomställningen är avgörande för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vi gör vårt yttersta för att våra investeringar görs i samexistens med naturen.

– Anna Borg, VD på Vattenfall.

Det finns en stark tendens att branscher som har en direkt påverkan på biologisk mångfald har högre EBI-poäng än branscher där påverkan är längre bort i värdekedjan. Men i år har fler än 50 % av de granskade företagen inom dagligvarubranschen satt mål för biologisk mångfald. Till exempel återfinns svenska Essity högt upp på listan.

För denna typ av företag är påverkan och beroende av biodiversitet mindre uppenbart än för företag med direkt markpåverkan, till exempel inom skogs- eller gruvindustrin. Den relativt höga siffran vi nu ser inom konsumentvaror vittnar därför om att dessa företag har identifierat biologisk mångfald som en viktig faktor i sin värdekedja. Alla organisationer har någonstans i sin verksamhet beroenden av och påverkan på biologisk mångfald. Att identifiera och kartlägga dessa är det första steget mot att kunna sätta en strategi för sitt arbete med biologisk mångfald. Det innebär att man också kan vidta åtgärder för att långsiktigt säkra sin affärsmodell.

– Fredrik Höök, VD på Ecogain.

Trenden uppåt för biologisk mångfald inom näringslivet fortsätter svagt men stadigt uppåt. I 2020 års rapport hade inga av de granskade svenska företagen satt konkreta mål i linje med vetenskapen för biologisk mångfald. I år ligger den siffran på 10% för svenska företagen och för hela Europa något högre på 14%.

Processen med att införliva biologisk mångfald inom verksamheterna är fortfarande långsam. 31% av de företag som granskats inför årets Ecogain Biodiversity Index har inte nämnt biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar över huvud taget. I höst expanderar rapporten till att även inkludera USA:s största företag.