Wåhlin Fastigheter förvaltar ”för evigt” – främjar biologisk mångfald i samarbete med Ecogain

Wåhlin Fastigheter, som är ett av Stockholms ledande familjeägda fastighetsbolag, arbetar enligt synsättet att man ska förvalta sina fastigheter och innergårdar ”för evigt”. Som ett av de första fastighetsbolagen har man nu, tillsammans med Ecogain, tagit fram tydliga riktlinjer för hur man ska främja biologisk mångfald i sin dagliga verksamhet.

Biologisk mångfald har kommit lite i skymundan i hållbarhets- och klimatdebatten. Likväl är förlusten av biologisk mångfald en av de största globala riskerna just nu enligt World Economic Forum.

– Patrik Lindqvist, vd på Wåhlin Fastigheter

Långsiktighet och hållbarhet har länge varit en väsentlig del av Wåhlin Fastigheters affärsidé. Nu väljer man att lägga stort fokus även på biologisk mångfald i sin dagliga och långsiktiga förvaltning. I samarbete med Ecogain har man nu tagit fram riktlinjerna för hur Wåhlin Fastigheter ska arbeta strukturerat med dessa frågor.

Hittills har den svenska fastighetsbranschen inte legat i framkant när det handlar om att arbeta strukturerat med biologisk mångfald. Det faktum att Wåhlin tydligt sätter ner foten är oerhört glädjande och förhoppningsvis följer branschkollegorna efter.

Anders Enetjärn, vd på Ecogain

För Wåhlin Fastigheter står inte arbetet med att främja biologisk mångfald i konflikt med bolagets andra ambitioner och mål. Snarare tvärt om. Istället är man övertygad om att både hyresgäster och bolaget gynnas.

Vi varken bygger eller förvaltar fastigheter för att sälja. Vi har alltid en långsiktig ambition och när vi säger att vi ska förvalta ”för evigt” så menar vi det. Då är det förstås också naturligt att även ta hand om växter, djur och insekter på ett optimalt och långsiktigt sätt.

Patrik Lindqvist, vd på Wåhlin Fastigheter

Syftet med riktlinjerna som Wåhlin Fastigheter tagit fram i samarbete med Ecogain, är att skapa utemiljöer som både gynnar biologisk mångfald och som är till glädje för hyresgästerna. Här beskrivs både vad som förväntas av medarbetare och leverantörer som jobbar för Wåhlin, men också praktiska tips.

Vi är tydliga med att riktlinjerna ska följas i varje projekt och i vår löpande förvaltning. Självklart är det såatt flera aktörer, nationellt och globalt, i fastighetsbranschen och i alla andra branscher kan göra betydligt mer för att främja biologisk mångfald. Förhoppningsvis kan vi på Wåhlin inspirera andra.

Patrik Lindqvist, vd på Wåhlin Fastigheter