Artificiell intelligens ska granska storföretagens rapportering på biologisk mångfald

Ecogain ingår nu ett samarbete med Knowit för att använda Artificiell Intelligens (AI) för utvecklingen av årets upplaga av Ecogains Biodiversitetsindex, en rapport som belyser hur de största företagen i Sverige och övriga Norden rapporterar sin påverkan på biologisk mångfald. Nytt för årets rapport är att även de baltiska länderna inkluderas.

Ecogains Biodiversitetsindex har under de senaste två året väckt allt mer intresse, och nu investerar Ecogain i AI för att kunna möta den internationella efterfrågan på rapporten. AI-programmet utvecklas i ett tätt samarbete mellan Knowit och Ecogain, med målet att effektivisera datainsamling och möjliggöra ett ännu större omfång av data till kommande års biodiversitetsindex, både gällandes antal företag och länder.

Knowit arbetar för ett hållbart och mänskligt samhälle, och för det här samarbetet finns ingen bättre partnerorganisation. Samarbetet kommer ge oss helt nya möjligheter att utöka rapportens omfattning och effektivt kartlägga större delar av näringslivet internationellt.

– Fredrik Höök, VD Ecogain

Frågan om biodiversitet är nu mer aktuell än någonsin att ta plats på företagens hållbarhetsagendor. World Economic Forum och WWF har slagit fast de stora risker som förlusten av biologisk mångfald innebär, även för näringslivet. Flera finansiella aktörer använder nu underlaget i tidigare års Biodiversitetsindex i sin riskbedömning och dialog om biologisk mångfald med kunder och investerare. 

Förra årets Biodiversitetsindex visade med tydlighet att frågan om biologisk mångfald prioriteras långt under klimatfrågan, trots att de två är sammanlänkade och trots att förlusterna av biologisk mångfald innebär stora affärsrisker. Vi hoppas att årets version av Biodiversitetsindex inspirerar många företag att börja ställa om sina affärer med hänsyn till biologisk mångfald. Det handlar om att framtidssäkra sin business.

– Anders Enetjärn, grundare av Ecogain och initiativtagare till Ecogains Biodiversitetsindex.

Ecogains Biodiversitetsindex 2021 lanseras den 20:e maj i samband med biologiska mångfaldens dag.