Allianz Capital Partners: Eliminera investeringsrisken

Bransch: Vindkraft
Företag: Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners är en kapitalförvaltare för alternativa placeringar och ingår i Allianz Global Investors. Bolaget fokuserar på att investera i private equity, infrastruktur och förnybar energi. Flera av Ecogains kunder inom förnybar energi samarbetar med Allianz Capital Partners.

Ett investeringsbeslut för en ny, stor vindkraftanläggning förutsätter att alla finansiella risker är eliminerade. En av de stora riskerna med investeringar i just vindkraft är aspekter som rör naturen. Särskilt fåglar åtnjuter ett skydd. Den som inte har full koll på fåglarna kan drabbas av villkor som är både oförutsägbara och kostsamma.

Allianz Capital Partners visste att fåglarna var hanterade av projektutvecklaren, men skulle kunskapsunderlaget duga? Eller fanns det dolda risker? Det var naturligt för Allianz Capital Partners att anlita Ecogains expertis för uppdraget. Ecogain har både expertkunskapen om naturen och fåglarna, följer legal praxis inom området och kan omsätta allt detta i termer av risk.

Ecogains uppdrag blev att tillhandahålla en oberoende, tredjeparts expertanalys inför investeringsbeslutet.

Lösningarna bestod av flera delar

  • Analys av tillståndet till verksamheten, samt de relevanta handlingar som getts in till myndigheterna som underlag för tillståndet
  • Utvärdering av kvalitet i de fältstudier som gjorts tidigare
  • Kvalificerad förutsägelse om förväntad kravställning från myndigheterna, bland annat en förutsägelse om behov av kompensationsåtgärder för fåglarna
  • Förslag på mest ändamålsenliga åtgärder att vidta på plats för att eliminera riskerna
  • En tydlig vägkarta för vägen fram med rekommendationer för Allianz Capital Partners.