Arise: Omstart av stort vindkraftsprojekt

Bransch: Vindkraft
Företag: Arise

Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom landbaserad vindkraft. Bolaget utvecklar förnybar energi för en hållbar framtid. Vindkraftanläggningen Kölvallen i Hälsingland kommer omfatta 47 vindkraftverk med en planerad produktion om 700 miljoner kWh per år, och med en investering om ca 2,5 miljarder kronor. När Arise ställdes inför helt nya förutsättningar efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen valde bolaget Ecogain som sin helhetskonsult. 

Strategiskt stöd från Ecogain

Tack vare ett starkt CV inom vindkraft fick Ecogain förtroendet med omtag av både MKB, samråd och flera avgörande inventeringar. Allt skulle ligga till grund för en ny tillståndsansökan. 

Från fältarbete till färdig ansökan

I nära samarbete med Arise drev Ecogain hela processen, från fältarbete till färdig ansökan. Vindkraftverk är höga konstruktioner som syns långt i landskapet och kan påverka sin omgivning. Skyddade arter av fåglar blir ofta viktiga att ta hänsyn till. Ecogains expertkunskaper om fåglar, i det här fallet kungsörn och skogshöns, har varit en viktig del av beslutsunderlaget inför slutlig utformning av anläggningen. Arise och Ecogain har i nära samarbete identifierat lämpliga positioner för vindkraftverken och anpassat hela anläggningen till naturmiljön.

Arises erfarenhet av att bygga värden genom grön elproduktion tillsammans med Ecogains expertis och strategiska miljöstöd resulterade i en ny ansökan där anläggningen utformats med hänsyn till biologisk mångfald, boende och andra intressen och med en fortsatt ekonomisk bärighet för bolaget.

Den nya ansökan färdigställdes i februari 2019.