Hamra Nationalpark – Vattendragsrestaurering

Bransch: Offentlig förvaltning
Företag: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län arbetar för att återställa hydrologin och därmed även biologisk mångfald på våtmarker i Hamra nationalpark. Vattennivåer har tidigare sänkts genom utdikning i våtmarkerna, vilket har lett till att områden torkat ut och vuxit igen. Ecogain fick uppdraget att planera och genomföra arbetet med att skapa fördämningar för att återställa vattennivån.

Nationalparker är strikt skyddade områden i Sverige och ställer höga krav på projektledning vid denna typ av åtgärder för att inte orsaka skada i känsliga våtmarksområden. Förutom att identifiera lämpliga placeringar för att till exempel återskapa tidigare bäckfåror är det också en utmaning att planera rutterna för grävmaskinen så att maskinen inte blir fast inom området när vattennivån stiger.

Tack vare en välplanerad körlogistik och användning av stockmattor så kunde det tunga fordonet utföra sitt arbete utan att lämna körskador och utan att köra fast. Resultatet av arbetet visade sig snabbt i form av höjning av vattennivån och redan efter en vecka var området betydligt blötare. Utöver att återställa den biologiska mångfalden i området så bidrar denna typ av restaurering även till positiva klimateffekter, då en höjd vattennivå minskar utsläppen av växthusgaser.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se