IKEA: Rätt fokus ekologi för kontorsbygget

Bransch: Detaljhandel
Företag: IKEA

BREEAM är ett av de mest välkända certifieringssystemen inom hållbarhet, och används främst för att certifiera byggnader. Certifieringen kan också användas för hela stadsdelar.

IKEA använder BREEAM som metod för miljöcertifiering av sina byggnader. Ecogain har hjälpt IKEA med de ekologiska delarna av BREEAM-certifieringar på flera platser i landet.

Ecogain fick uppdraget att verifiera de ekologiska delarna av BREEAM inför IKEA:s planering av nya kontorsbyggnader i Älmhult. De ekologiska delarna handlar om markanvändning och ekologi. Exploatörer som tidigt i planeringsprocessen överväger aspekter inom markanvändning och ekologi kan med små insatser göra verklig skillnad för biologisk mångfald och därmed få flera gröna poäng i certifieringen.

För IKEA blir slutresultatet en klassning enligt BREEAM. Dessutom visar certifieringen på ett ansvarstagande som företaget kan använda för att behålla och stärka sitt gröna varumärke.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se