Ragn-Sells: Pilotprojekt för att tillverka jord av restavfall­

Ecogain genomför just nu ett pilotprojekt tillsammans med Ragn-Sells där man tagit fram recept på jord av restprodukter från pappersindustrin. Försöken drogs igång under hösten i Nordmaling och målet med projektet är skapa jordtyper som efterfrågas av företag inom infrastruktur och gruv- och bergmaterialindustrin som vill skapa natur vid anläggning av grönområden, så kallad ekologisk efterbehandling. Pilotförsöket drogs igång under senhösten 2019 på Ragn-Sells mark i Nordmaling i Västerbotten.

Ragn-Sells har länge hanterat restprodukter från pappersindustrin som de inte haft något användningsområde för. Nu har vi påbörjat tester där vi genom att blanda dessa material, kan ta fram jord som passar olika naturtyper. Efterfrågan finns bland annat inom gruvindustrin, som ofta har en brist på rätt sorts jord för att återställa stängda gruvor. Detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta cirkulärt

– Sara Carlsén, projektledare på Ecogain.

I 25 försöksrutor har växter planterats i olika jordblandningar och testet kommer pågå i fem år och förhoppningsvis mynna ut i nya affärsmöjligheter för Ragn-Sells.”Ragn-Sells arbetar ständigt för att hitta nya cirkulära lösningar och skulle vi hitta ett bra sätt att återföra material, som inte behövs, till naturen, hade det varit fantastiskt”

– Marcus Åberg, marknadsområdeschef på Ragn-Sells.

Målet med projektet är att hitta en optimal jordblandning för återetablering av till exempel tallskog med renlavar eller ängsmarker. De här naturtyperna eftersträvas ofta för att de kan ge både renbete och biologisk mångfald vid ekologisk efterbehandling av gruvområden.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se