Svevind: Miljöhandlingsplan

Svevind är ett företag inom vindkraftbranschen med säte i norra Sverige sedan 20 år tillbaka. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda till flera hundra vindkraftverk.

Svevinds klara vision och uthållighet har gjort bolaget till en av de ledande aktörerna inom utveckling och drift av vindkraft i Sverige. Företaget vill bidra till minskad global uppvärmning och medverka till att Sverige blir självförsörjande på förnybar energi.

Svevind har under lång tid varit en av Ecogains mest lojala kunder och samarbetspartners. De båda bolagen har utvecklat sina affärsmodeller parallellt och krokat arm med varandra i över 15 år.

En av europas största vindkraftanläggningar

I Svevinds portfölj finns projektet Markbygden i Piteå kommun. Svevind bygger här en av de största vindkraftanläggningarna i Europa, med totalt upp till 1101 vindkraftverk, indelad i flera etapper. Fullt utbyggd kommer Markbygden att producera ungefär 10 TWh varje år. Det motsvarar 6,6 % av den svenska elproduktionen. Markbygden bidrar med en väsentlig del i omställningen till förnybar energi.

Ecogain har under mer än 10 år varit Svevinds expertstöd i olika faser av utvecklingen av Markbygden.

Finansering med starkt hållbarhetsfokus

Deletappen Markbygden ETT, som drivs av ett bolag med samma namn, är med 179 vindkraftverk och en installerad effekt på 650 MW den enskilt största vindkraftanläggningen som nu byggs i Europa. Projektet fick 2018 pris som Europe Wind Deal of the Year, med en nytänkande kombination av Power Purchase Agreement (PPA) och ett antal starka internationella finansiärer med starkt hållbarhetsfokus. Finansiärerna ställer krav på att miljöstyrningen följer de standarder som satts upp av IFC.

Resultat miljöhandlingsplan

Arbetet utifrån IFC Performance Standards resulterade i en så kallad Environmental and Social Action Plan (ESAP). Det är en miljöhandlingsplan med tydliga och relevanta åtaganden som bolaget står bakom. Planen är en viktig förutsättning för finansieringen av det mycket stora vindkraftprojektet.

Miljöhandlingsplanen fokuserade på vad bolaget åtagit sig i olika aspekter enligt följande kriterier:

  • IFC Performance Standards 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
  • IFC Performance Standards 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources
  • IFC Performance Standards 7: Indigenous people