Vattenfall: Miljökoordinering av tillståndsprojekt

Bransch: Vindkraft
Företag: Vattenfall

I Västerbotten ligger Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget. Ecogain har gjort miljörapporteringen under projektet och även anlitats som miljökoordinatorer, med uppdrag att säkerställa så att alla villkor och åtaganden följs.

Vindkraftparken, som ligger i Lycksele och Åsele kommuner, rymmer 84 vindkraftverk och har en kapacitet på 353 MW. Det motsvarar fossilfri energi för ca 220 000 hushåll. I projekt som kräver tillstånd enligt Miljöbalkens 9:e kapitel används miljörapportering och miljökoordinering för att säkerställa att miljökraven följs. 

Ecogain anlitades som miljökoordinatorer för att följa upp att Vattenfall efterlevde de krav som ställdes i deras tillstånd. Ecogain har även genomfört miljörapporter i uppdrag från Vattenfall. Ett sådant uppdrag innebär grundläggande tillsyn och fältbesök samt kontroll av att svensk miljölagstiftning, tillståndsvillkor och åtaganden specifika för verksamheten efterlevs och dokumenteras. 

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se