Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen.

Nu slår Cementa fast arbetet i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning. Strategin har Cementa tagit fram i samarbete med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Visar vägen i en avgörande omställning

Hänsyn till biologisk mångfald vid varje steg i verksamhetens process har under lång tid varit viktiga byggstenar i Cementas arbete för en hållbar markanvändning. Företaget har därför genomfört fleråriga forskningsprojekt och utredningar och efterbehandlat täktområden för att förbättra och skapa nya förutsättningar för ekosystem och för djur- och växtarter vid sina anläggningar.

– De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete, menar Anders Enetjärn, vd på Ecogain.