CLIMB får pris för årets hållbarhetsprestation 2023

Katarina Walter och Ruaridh Hägglund var med vid prisutdelningen i Stockholm den 17 oktober när CLIMB tilldelades priset för Årets Hållbarhetsprestation 2023.

CLIMB, en ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald, tilldelas priset Årets Hållbarhetsprestation 2023. Ecogains vd Katarina Walter och seniora expert Ruaridh Hägglund var med och tog emot priset vid Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag den 17 oktober i Stockholm.

– CLIMB har utvecklats i ett samarbete mellan flera stora aktörer inom näringslivet. Ett unikt initiativ som gör kunskap om biologisk mångfald tillgänglig för alla så att företag kan agera förebyggande och ansvarsfullt, säger Katarina Walter.

– CLIMB är ett viktigt och effektivt verktyg som kan hjälpa och underlätta för användarna att ta hållbara beslut med hänsyn till biologisk mångfald. Att det också är ett samarbete mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter visar styrkan i att göra saker tillsammans, säger Erik Lindroth, ordförande Nätverket för hållbart näringsliv.

Juryns motivering:
Nätverket för Hållbart Näringsliv har beslutat att tilldela priset Årets Hållbarhetsprestation till CLIMB – en modell för beräkning av biologisk mångfald. CLIMB baseras på en matematisk metod och är framtagen i nära samverkan mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. I en tid då sex av de nio planetära gränser överskrids är det viktigare än någonsin att bli konkret och att agera. Genom att göra verktyget fritt och tillgängligt för alla bidrar CLIMB till informerade beslut och en hållbar framtid.

Tillgängligt för alla – för att kunna förändra på bred front

Sedan den 1 september har CLIMB varit öppet tillgängligt för alla, i syfte att främja biologisk mångfald i större skala. Ecogain har utvecklat CLIMB tillsammans med flera ledande företag i Sverige och med stöd från Swedish Mining Innovation.

– CLIMB har redan bevisat sin effektivitet som en konkret resurs för företag att identifiera och minska sin påverkan på naturen. Det används redan i flera projekt och vi har också fått juridisk validering som styrker att CLIMB är ett pålitligt verktyg som fungerar i praktiken, säger Katarina Walter, vd på Ecogain.

Årets Hållbarhetsprestation är ett specialpris som delas ut av Nätverket för Hållbart Näringslivs styrelse för att uppmärksamma och lyfta konkreta exempel på hållbarhet inom näringsliv och samhälle. Mottagare av priset kan vara ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. 


Om CLIMB

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials.

Över 200 personer har engagerat sig och gett viktig feedback.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.