CLIMB nominerat till ännu en hållbarhetsutmärkelse

CLIMB, det nya verktyget för att värdera och mäta biologisk mångfald, har nominerats till Bästa Hållbarhetsprestation 2023 av Miljö & Utveckling. 

– Jag är väldigt glad och stolt över at CLIMB uppmärksammas som ett viktigt verktyg för hållbarhet. CLIMB gör kunskap om biologisk mångfald tillgänglig och hanterbar, så att företag kan agera proaktivt och ansvarsfullt för att skydda vår natur, säger Ecogains vd Katarina Walter.

CLIMB började som ett innovationsprojekt i samarbete med flera ledande företag inom svenskt näringsliv. Det breda samarbetet och förankriingen i akademi och vetenskap har gett verktyget trovärdighet och acceptans. I dag används CLIMB i markanvändningsprojekt över hela landet, och domstolar hänvisar idag till resultat av CLIMB i sina tillståndsprävningar.

“Climb hjälper företag minska sin påverkan på naturen”

Med CLIMB kan företag nu mäta och minimera sin påverkan på naturen, och göra beräkningar för kompensation som i slutändan kan ge netto-positiv effekt på den biologiska mångfalden inom ett specifikt område.

– Naturen är fundamentet i allt vi gör. Alla företag, alla branscher är beroende av biologisk mångfald och naturens resurser någonstans i sin värdekedja. CLIMB hjälper företag att på ett tydligt sätt se och minska sin påverkan på naturen – och därmed säkra sin långsiktiga affär och framgång, säger Katarina Walter.

Samarbetsprojekt för ansvarsfullt företagande

Projektet har engagerat över 200 personer från ledande företag inom svenskt näringsliv, och skapat ett unikt verktyg för att främja ansvarsfullt företagande och göra en verklig skillnad för både affärer och planeten.

– CLIMB representerar mer än bara en innovation inom mätning och värdering av biologisk mångfald. CLIMB visar hur samarbete kan leda till konkreta lösningar för hållbarhet, säger Katarina Walter.

I fjol utsågs CLIMB också till Årets Hållbarhetsprestation avorganisationen Hållbart Näringsliv.

LÄS MER:


OM CLIMB

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials.

Över 200 personer har engagerat sig och gett viktig feedback.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.