Copperstone får miljötillstånd vid Viscariagruvan i Kiruna

Bild från domstolens syn på plats

Nu står det klart: Copperstone Resources AB får en positiv dom från mark- och miljödomstolen för sin ansökan om att återöppna Viscariagruvan i Kiruna. Kopparfyndigheten Viscaria bröts fram till för 25 år sedan. Elektrifieringen har gjort koppar till en mycket efterfrågad råvara, men EU:s kopparbehov täcks bara med små andelar intern utvinning. Viscaria med sin gynnsamma lokalisering nära befintlig gruvinfrastruktur blir ett viktigt tillskott.

– Vi gläds med Copperstone, som är kund hos oss sedan många år, och som vi fått hjälpa genom den här processen, säger Anders Enetjärn, senior rådgivare på Ecogain..

Mångårig process och omfattande utredningsarbete

En gruva är något av det mest komplexa som kan miljöprövas. Copperstone har arbetat i flera år med ansökan, och MKB:n omfattar hundratals underlagsutredningar i en stor mängd olika sakfrågor. Bara själva domen är på nästan 400 sidor. Bolaget har hittills investerat närmare 1 miljard kr.

Ecogain har haft Copperstones uppdrag i flera delutredningar som haft stor betydelse för utgången, främst

  • nya lösningar för friluftslivet
  • plan för att skapa ny natur efter gruvan genom ekologisk efterbehandling
  • anpassningar till och lösningar för rennäringen
  • samt ekologisk kompensation.

CLIMB lägger grunden för ekologisk kompensation

Viscaria är det hittills största caset där CLIMB lägger grunden för för ekologisk kompensation. Förlusten av drygt 2500 CLIMB-enheter till följd av gruvan ska kompenseras med plus 15%. 

– Domstolens motivering kring våra utredningar bekräftar Ecogains roll som en seriös och kompetent aktör i komplicerade ärenden, säger Ruaridh Hägglund, senior ekolog vid Ecogain, som lett arbetet med ekologisk kompensation.

Viscariagruvan först ut att kompensera rennäringen med stärkt betesresurs på annan plats

Viscariagruvan blir också den allra första miljöprövningen i Sverige där sökanden kommer kompensera rennäringen med att investera i att skydda och stärka betesresursen på en annan plats. Copperstone har tecknat avtal med en markägare om 1500 hektar skog som ska få en renbetesoptimerad skötselplan, och stärka renens vinterbete.

– Genomgående tycker jag det finns ett narrativ i mark- och miljödomstolens domskäl att bolaget med sina konsulter tagit fram ett mycket gediget utredningsunderlag. Det blir jag glad av att läsa, kommenterar Anders Enetjärn, Ecogain, som haft Copperstones uppdrag som ordförande i bolagets styrgrupp miljö.

Domen kan överklagas. Bolaget har dock fått verkställighet att ta i anspråk delar av tillståndet.

Läs hela domen här