Ecogain Biodiversity Index (EBI)

Ecogain Biodiversity Index (EBI) granskar hur storföretagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar; hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Huvudsyftet med EBI är att ge en översikt över hur företag presterar när det gäller att sätta upp mål och minska påverkan på biologisk mångfald, och inspirera företag att agera och rapportera om ämnet på ett transparent sätt. 

Granskning av de största företagens arbete för biodiversitet

EBI-rapporterna har inkluderat granskningar av de största företagen i både Europa och USA, och jämfört deras prestationer och åtaganden gällande biologisk mångfald. Resultaten redovisar både enskilda företags och branschers resultat, och ger insikter i hur olika marknader arbetar med biologisk mångfald.

De högst rankade företagen i Europa 2022

  1. Vattenfall AB
  2. Engie, Stora Enso Oyj
  3. Louis Vuitton Malletier

De högst rankade företagen i USA 2022

  1. Philip Morris International
  2. Dow
  3. Target

De högst rankade företagen i Sverige 2022

  1. Vattenfall AB
  2. Aak AB (Publ)
  3. Ikea (Ingka Ab)

Hur arbetar ert företag med biologisk mångfald?

Vi erbjuder rådgivning där vi tillsammans går igenom hur ert arbete med biodiversitet står sig i nationell och internationell jämförelse, och ser över vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Vi erbjuder även fristående analyser utifrån samma bedömningsmodell som EBI som ett första steg i ert arbete framåt.

För mer information och rådgivning kontakta Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Kontaktformulär med bild

Vi hör av oss till dig!

Har du frågor om natur, klimat och biologisk mångfald? Eller är du nyfiken på Ecogains tjänster och hur de kan ge tydliga affärsfördelar i din verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.