Ecogain delaktiga i 50% av svenska vindkraftsprojekt

Sverige befinner sig just nu på en resa mot att ställa om till ett fossilfritt samhälle. En del i detta innebär att minska och effektivisera vår energianvändning kraftigt, men vi behöver också bygga ut förnybar energi i stor skala. Här spelar vindkraften en viktig roll då den kan utökas ut till både lägst kostnad och klimatpåverkan.

Sedan 2017 har Ecogain varit delaktiga i hela 50% av alla färdigställda vindkraftsparker på land i Sverige, med inventeringar, tillstånd och /eller i byggskede, tillsammans med företag som OX2, Svevind, Fred Olsen och många fler.

2021 stod vindkraft för cirka 20 % av elproduktionen i Sverige. Det behöver öka för att vi ska nå målen. Men med Energimyndighetens uppdrag att peka ut nya områden för vindkraft, och regeringens beslut i februari 2022 om Sveriges första havsplaner för vindkraft, ser framtiden god ut för förnybar el. Det finns stora möjligheter för utbyggnaden av svensk vindkraft, och Ecogain kommer fortsatt stötta arbetet för den hållbara omställningen.