Ecogain i lyckat samarbetsprojekt för att minska viltolyckor

I samband med det omfattande arbetet med Norrbotniabanan har nu Trafikverket nu tillsammans med Ecogain, Boliden, Umeå University och samebyar i området utvecklat ett system för att förhindra viltolyckor som involverar renar. De samhällsmässiga kostnaderna för viltolyckor i Sverige uppgår till 3–4 miljarder kronor per år.

Med hjälp av rörelseaktiverat ljud ska man avskräcka renarna från att korsa vägar och därmed undvika en risksituation. Projektet har inledningsvis fått en strålande start, där systemet avvärjde renarna i hela 60% av fallen. Ett lovande första resultat för att väsentligt kunna minska trafikolyckor och ekonomiska förluster för både samebyarna och hela samhället.

Nedan kan du se SVT Nyheter Västerbottens inlägg om forskningsprojektet som våra kollegor Christian Sjöland och Niklas Lindberg Alseryd varit delaktiga i: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hundskall-ska-halla-renar-och-vilt-borta-fran-vag-och-jarnvag