Ecogain klär kraftverk i höstskrud


Biologisk mångfald även på land

Ecogain har nu fått i uppdrag att föreslå åtgärder för biologisk mångfald på Fortums fastigheter i anslutning till åtta kraftverksdammar i Klarälvens nedre lopp.

Det handlar om allt från att ändra hur Fortum sköter sina gräsmattor till att skapa förutsättningar för högre naturvärden i skogen och bidra till mer lövrika miljöer.

Ett arbete mot FNs globala mål

I ett nästa steg kan åtgärder komma att appliceras på fler platser, och i större omfattning. Det arbete som vi nu driver tillsammans med Fortum är värdefulla insatser i arbetet mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, främst gällande Ekosystem och biologisk mångfald

Vår konsulter Cajsa Björkén och Åsa Granberg utför jobbet.

Det är verkligen kul att Fortum vill gå i bräschen och arbeta med frivilliga åtgärder för biologisk mångfald, menar Cajsa.