Ecogain möter ökad efterfrågan på strategisk kompetens inom biologisk mångfald

Ovan, från vänster: Fredrik Höök, VD Ecogain, Pernilla Pihl Kearney, Carina Andersson

Det sker ett globalt uppvaknande inom politik, finans och näringsliv kring förlusten av biologisk mångfald som nästa stora miljöfråga. För att fortsätta driva utvecklingen inom området breddar nu Ecogain verksamheten på affärsutvecklingssidan och tar in fler konsulter med nyckelkompetens inom affärsutveckling, förändringsledning, digitalisering och hållbarhetskommunikation.

Vi möter framförallt ett ökat behov av att lyfta biodiversitetsfrågan till en högre strategisk nivå, och sätta in den i ett större affärsövergripande sammanhang. Företagen ser biodiversitet alltmer som en kritisk fråga för verksamheten och som därmed bör integreras i affärsstrategin. Därför är vi väldigt glada att knyta till oss ytterligare spetskompetens för att möta den ökande efterfrågan.

– Fredrik Höök, VD på Ecogain.

Nytt kontor etableras i Luleå, där man anställer Pernilla Pihl Kearney. Pernillas kompetens inom hållbar utveckling med fokus på just strategiarbete, affärsutveckling och hållbarhetskommunikation, ska stötta styr- och ledningsgrupper hos företag som vill stärka de affärsstrategiska delarna inom hållbarhetsarbetet. Detta för att maximera affärsnyttan, skapa ökad konkurrenskraft och en stärkt varumärkesposition.

Vi behöver en marknadsekonomi som är på naturens villkor! Detta ställer helt nya krav på företagen, som inte har råd att ta in och jobba med frågorna i den omfattning som krävs om det inte samtidigt driver affären. I mitt arbete på Ecogain kommer jag att hjälpa kunder att integrera hållbarhetsfrågorna inom verksamheten och i affärsutvecklingen för att skapa affärsnytta på både kort och lång sikt, så att hållbarhetsarbetet i sig blir lönsamt och bygger den framtida affären.

– Pernilla Pihl Kearney.

Starkt ökad efterfrågan på mätbarhet och transparens leder till behov av digitala lösningar för att hantera stora datamängder. Därför satsar Ecogain även på digitalisering för att bistå näringslivet i att effektivare kunna samla in, värdera och hantera data och därigenom kommunicera sitt arbete för biologisk mångfald.

I Stockholm stärks teamet med Carina Andersson, i rollen som strategisk rådgivare och projektledare. Carinas gedigna kunskap och erfarenhet inom bland annat innovation, beteendevetenskap och den senaste teknikutvecklingen stärker Ecogain i arbetet med förändringsledning och implementation av digitalisering i bolagen hos våra kunder.

Vår förmåga att integrera kunskaper om naturen och klimatet i både affärslogik och innovation är avgörande för hur väl vi lyckas i den här komplexa samhällsomställningen som vi alla är en del av. Digitaliseringen knyter oss närmare varandra över olika branscher. Tillgången till omfattande datamängder ökar, vi blir bättre på att lära oss vad som fungerar i praktiken och vi blir snabbare på att implementera nya arbetssätt för samverkan i hela system och värdekedjor. Jag gillar att Ecogain har en central roll i den här typen av samverkan både i Sverige men också internationellt.

– Carina Andersson.