Ecogain rekryterar ny chef för biodiversitetsstrategi

Behovet av tjänster inom biologisk mångfald har fortsatt öka kraftigt under det senaste året. Ecogain är ett av de konsultföretag som växt kontinuerligt de senaste åren för att möta efterfrågan. Nu rekryterar man Helena Granborg som chef för affärsområdet Biodiversity Strategy för att stärka organisationen ytterligare.

Helena Granborg har en bakgrund inom IT och teknisk utveckling och kommer senast från en roll inom management consulting, där hon arbetat med digitalisering av större globala företag. Hos Ecogain kommer hon fortsätta utveckla affärsområdet Strategy och utarbeta strategier för att hjälpa företag tackla utmaningarna inom biologisk mångfald.

Beslutet att gå till Ecogain växte fram i dialog med VD och styrelse. Jag såg chansen att få arbeta med en intressant och viktig agenda tillsammans med erfarna experter och med kunder inom näringslivet som driver utvecklingen inom hållbarhet. Jag ser fram emot att växa affärsområdet och kunna anställa ännu fler kollegor, vidga våra förfrågningar och stötta kunderna i deras förflyttning, säger Helena Granborg, ny affärsområdeschef Strategy

Kraven på väl utarbetade strategier underbyggda av data för biodiversitet på ledningsnivå blir allt viktigare för företag och investerare i takt med att nya rapporter och ramverk släpps. Bland dessa finns EU:s nya Taxonomi för hållbara investeringar och det globala post-2020 ramverket för biologisk mångfald som kommer fastställas under COP 15 i december.

Det är ett komplext område, och precis som inom alla våra tjänster utvecklas vårt affärsområde Biodiversity Strategy ständigt för att implementera ny vetenskap och teknik. På så sätt kan vi inte bara minimera risker, vi kan även hjälpa företag att identifiera möjligheter för både affär och natur. Helena är helt rätt person att fortsätta driva detta arbete i rätt riktning, säger Fredrik Höök, VD Ecogain.