Ecogain vid näringslivets sida för nationell satsning på biologisk mångfald

I dag undertecknar Ecogain en debattartikel som uppmanar regeringen att ta fram en ambitiös handlingsplan för biologisk mångfald.

– Vi står sida vid sida med näringslivet i den här frågan. Svenska företag vill ha tydliga och långsiktiga spelregler för att kunna hantera kriserna för naturen och klimatet, säger Ecogains vd Katarina Walter.

Klimatkrisens eskalering och den senaste tidens rapporter om minskad biologisk mångfald har visat på de stora utmaningar vi står inför. Om vi inte vänder utvecklingen riskeras de ekosystemtjänster vi är så beroende av. Det kan få enorma konsekvenser, inte minst för näringslivet. Bakom debattartikeln i Dagens Industri står WWF och Ecogain tillsammans med Handelsbanken, Astrazeneca, Arla, Coop, Axfood och Swerock.

– Svenska företag inser att deras affär hotas när den biologiska mångfalden minskar, och det är näringslivet som visar vägen framåt. Svensk gruvnäring har till exempel tagit fram Sveriges första branschfärdplan för biologisk mångfald, säger Katarina Walter, vd för Ecogain.

Efterfrågar positiva incitament och branschvisa färdplaner 

I debattartikeln uppmanar författarna regeringen att ta ansvar och ta fram en abbitös plan för biologisk mångfald. De föreslår ett naturpolitiskt ramverk, branschfärdplaner för biodiversitet och positiva incitament för bevarande och hållbart nyttjande av naturens resurser. 

Tidigare i år lämnade Ecogain, tillsammans med affärsnätverket Business and Biodiversity Sweden, samma förslag till Naturvårdsverket under deras arbete med den nationella handlingsplanen för biologisk mångfald.

– Ecogains mål är att hjälpa våra kunder på deras natursmarta resa och att skapa konkreta lösningar som gynnar både affär och hållbarhet. Det är därför vi ser så positivt på gemensamma spelregler och långsiktiga planer, tillägger Katarina Walter.

Här kan du läsa debattartikeln på di.se i sin helhet.