Ecogain vill delta i expertgrupp för förenklade tillståndsprocesser

Ecogain har erbjudit sig att delta i regeringens utredning om förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Med omfattande erfarenhet av tillståndsprocesser inom olika områden är Ecogain väl positionerade att bidra med uppdaterad och djupgående kunskap om hur processerna fungerar i praktiken och vilka åtgärder som kan vidtas för att påskynda övergången från idé till etablerad verksamhet.

Ecogain har utvecklat processer och lösningar för många tjänster, bland annat samråd, miljöbedömningar, MKB, olika typer av inventeringar och artskyddsutredningar. Varje år genomför vi cirka hundra anpassade specialutredningar. 

Ecogain har även en stark närvaro inom vindkraftssektorn. De senaste fem åren genomfört över 40 tillståndsuppdrag för vindkraft över hela Sverige och varit delaktiga i tillståndsprocessen för 65 procent av alla uppförda vindkraftverk sedan 2017.​ Vi har skrivit MKB för minst 10 projekt som fått tillstånd och har hög kompetens inom ekologi, artskyddslagstiftningen, miljöprövnings- och tillståndsprocessen.​

Genom att delta i expertgruppen skulle Ecogain kunna tillföra sin omfattande expertis och bidra till utredningen. Vår breda kunskap och erfarenhet skulle vara ovärderlig för att främja en smidigare och mer effektiv process och därmed hållbar utveckling och snabbare etablering av verksamheter.