Enetjärn Natur blir Ecogain. Växlar upp med siktet inställt på Bryssel

Sedan Anders Enetjärn startade Enetjärn Natur för snart 20 år sedan, har mycket hänt. Företaget har expanderat, uppdragen har blivit större och mer gränsöverskridande. Nu vill Ecogain ta en unik position genom att arbeta med naturfrågor, ekosystem och biologisk mångfald med tydlig koppling till uppdragsgivarens affär. 

Det står helt klart att vi vuxit ur vår kostym och är redo för nya utmaningar, menar Anders Enetjärn med anledning av att företaget nu lanserar ett nytt företagsnamn, ny webbplats och en ny profil. Svenska företag ligger inte längst fram när det gäller att integrera strategi för ekologisk hållbarhet i sina affärsplaner.

Han fortsätter:

Vi är ensamma i Sverige om att erbjuda näringslivet lösningar kring frågor om biologisk mångfald och naturkapital, från strategi till konkreta åtgärder på marken. Och vi är redo att ta vårt koncept vidare till nya målgrupper. De stora samhällsaktörerna är de som har resurserna att göra verklig skillnad och det är där våra kunskaper och erfarenheter kommer bäst till sin nytta.

Bakom namnbytet till det mer internationellt gångbara Ecogain, finns en lång process där bolagets styrelse varit involverad, och en grundlig genomlysning av varumärket.

Vi gör ingen hemlighet av att vi siktar på att etablera oss i Europa, där vi redan nu har ett brett nätverk. Dessutom bevakar vi möjligheterna för en tydligare lagstiftning, både i Sverige och i Bryssel, så att företagen kan göra två saker samtidigt: bygga bra affärer och återinvestera i naturkapitalet. Namnet Ecogain beskriver vad det handlar om: ecological gains, att bygga positiva värden för planeten – som gynnar varumärken och affärer hos de företag som går först, säger Anders Enetjärn avslutningsvis.