Fastighetsbolag adresserar biologisk mångfald

Wåhlin fastigheter, ett av Stockholms ledande fastighetsbolag, väljer att adressera biologisk mångfald på sina marker genom ett nytt ramprogram. Ramprogrammet är ännu ett steg i Wåhlin fastigheters hållbarhetsarbete – utöver att minska företagets fotavtryck genom låg energiförbrukning och sunda material har de nu även lagt en tydlig struktur för hur företaget ska adressera biologisk mångfald.

– När vi gör något vill vi göra det långsiktigt bra. Vi vill se till att våra gårdar är vackra, funktionella och lättskötta, samtidigt som de stimulerar den biologiska mångfalden, säger Christina Hoflund, landskapsarkitekt och uppdragsledare hos Wåhlin fastigheter.

Ecogain har utvecklat ramprogrammet för hur fastighetsbolaget kan gynna biologisk mångfald i sina utemiljöer. Ramprogrammet fungerar både som styrning för externa leverantörer och som intern vägledning vid arbete med utemiljöerna. Förutom konkreta riktlinjer innehåller programmet även en hel del tips och exempel att inspireras av.

–Vi kommer ha stor nytta av det ramprogram som Ecogain har hjälpt oss att ta fram. Det har varit en proffsig och välstrukturerad resa och vi är mycket nöjda med resultatet. Både text och layout och framför allt med den sakkunskap de besitter när det gäller just biologisk mångfald, säger Christina Hoflund.