Frågor och svar med Ecogains nya VD Katarina Walter

Nu är Katarina Walter ombord som ny VD på Ecogain. Katarina har en imponerande bakgrund inom beteendevetenskap, design och strategi och fick 2017 utmärkelsen årets VD små bolag.

Välkommen Katarina!
Vad är ditt första intryck av Ecogain och vad fick dig att vilja ta uppdraget som VD?

Ecogain är riktigt kompetenta konsulter med stort hjärta som jobbar åt ambitiösa kunder. Alla med ett fantastiskt driv att göra världen bättre. Jag trivs som fisken i vattnet. 

Jag lockades av att Ecogain är specialiserade på att hitta lösningar som BÅDE skapar affärsnytta OCH driver utvecklingen mot verklig hållbarhet. Jag är helt övertygad om affärsutveckling måsta ha det dubbla fokuset för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle. För det andra lockas jag av att Ecogain, precis som jag själv, ser de stora aktörerna inom näringslivet som avgörande i omställningen. 

Vad tror du blir din största utmaning framöver?

Just de här första dagarna känns det som alla termer och förkortningar jag inte har koll på. Det brukar ju dock alltid vara så i början på ett nytt uppdrag så jag känner mig trygg i att det kommer ge sig allt eftersom jag blir lite varm i kläderna. 

 En annan mer långsiktig utmaning är att hinna rekrytera konsulter lika snabbt som våra kunders efterfrågan ökar. Biodiversitet är stekhett och efterfrågan på vassa konsulter inom detta kommer fortsätta öka närmaste året när kraven och förväntningarna på näringslivet ökar. 

Vilka lärdomar tar du med dig från dina erfarenheter som vd för Antrop och Wise Consulting till din roll på Ecogain?

Att driva en konsultfirma som växer är ett hantverk där väldigt mycket handlar om balans och rätt förändringstakt. När företaget växer behöver till exempel kulturen utvecklas utan att man för den skull tappar bort den trygga kärnan folk känner igen. Det gäller också att hitta nya samarbeten samtidigt som man vårdar befintliga kundrelationer. Dessutom måste man agera snabbt utifrån kundernas ändrade behov och utveckla nya tjänster men utan att tappa bort den befintliga kärnaffären. Det finns många aspekter av att driva en konsultfirma som handlar om avvägningar, takt och lyhördhet. Jag tar med mig min erfarenhet av den här balansakten. Både misstag och succéer. 

Slutligen en framtidsspaning; vad tror du vi kommer se mer av inom näringslivets hållbarhetsarbete under 2023?

Självklart kommer vi se stor aktivitet hos företag för att rapportera i enlighet med ”Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) och förbereda sig för den nya ”European Sustainability Reporting Standards” (ESRS).

Kopplat till detta kommer företag få ett stort behov av att mäta biodiversitet och hitta relevanta KPI:er för detta. Inte minst för att företag behöver förbereda sig inför implementering av nästa del av EU:s gröna Taxonomin, där framför allt mål 6 ”Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem” är kopplat till vår natur.

För att klara av hållbarhetsrapporteringen behöver företag även kunna tolka biodiversitetsdata, för att förstå var de själva har högst påverkan och var de största riskerna föreligger, både uppströms och nedströms i värdekedjan. Som stöd i detta ser jag fram emot de ramverk som kommer finnas till hands för målstyrning, ”Science Based Targets for Nature” (SBTN), samt för riskutvärdering, ”Taskforce on Nature-related Financial Disclosures” (TNFD).