Från industrideponi till naturområde

Genom ett banbrytande samarbete mellan Ragn-Sells, SCA Obbola och Ecogain blir industrideponin i Obbola ett med naturen genom ekologisk restaurering. Från industrideponi till naturområde med djur och växter som passar den övriga naturen längs Umeälvens delta.

För ett och ett halvt år började Ecogains ekologer att ta fram en plan för den ekologiska restaureringen av Obboladeponin, tillsammans med Ragn-Sells och SCA Obbola. I planen för ekologiska och sociala mervärden finns också att Obboladeponin ska bli en del av ett större rekreationsområde.

– Det här projektet är det första i sitt slag, vilket gör det otroligt spännande. SCA och Ragn-Sells jobbar målmedvetet för att deponin ska nå sin fulla potential som en resurs både för biologisk mångfald och för människor, berättar Tove Hägglund, Ecogains projektledare för uppdraget.

Bidragit med värdefull artkunskap

Att designa ny natur på en industrideponi är en komplex process.

– När det gäller själva restaureringen av naturen är det väldigt viktigt att det blir rätt och vi har fått ovärderlig hjälp av Ecogain och SCA Skog för att ta fram vilka arter som ska finnas och hur arbetet med restaureringen ska gå till, berättar Marcus Åberg, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells i Umeå.

Vill du veta mer?

Ragn-Sells berättar själva mer om arbetet på sin webbplats. Du kan också läsa mer om hur vi på Ecogain arbetar med ekologisk restaurering.