Fyra tips vid fågelinventeringar

Med kunskap om hur fåglar använder era markområden hittar vi på Ecogain lösningar som gynnar både verksamheten och ett rikt fågelliv. Våra fågelexperter börjar nu planera inför nästa års fågelsäsong – och kopplar på ny teknik som ger pålitliga resultat.

Inventering med hjälp av drönare

Med hjälp av drönare har vi under sommaren inventerat kungsörnsbon på uppdrag av Svevind. Tidigare har liknande inventeringar genomförts från marken med lägre säkerhet och längre tidsåtgång. Det är uppenbart att den nya tekniken för med sig många fördelar.

– Drönaren gör att vi mycket lättare kan se boets skick och om det finns någon unge i boet, berättar en av våra fågelexperter Antoine Bos.

Tekniken kan underlätta inventering av smålom och inventering av fågelkolonier, och kan minska risken att störa fåglarna.

– Min erfarenhet är att fåglarna inte tycks bry sig om drönaren. Det är snarare vi människor som riskerar att störa med vår närvaro, vilket gör att drönartekniken för med sig ytterligare fördelar, fortsätter Antoine.

Att tänka på för smidiga tillståndsprocesser och ett rikt fågelliv

Att möta villkor i tillståndsprocesser och göra artskyddsutredningar är avgörande moment för smidiga processer och hållbara tidplaner. Vill ni skapa bra förutsättningar för korrekt genomförda fågelinventeringar och ett relevant underlag i era processer? Här har vi samlat några tankar som kan vara bra att ha med i planeringen.

  1. Planera in fågelinventeringarna i god tid. 
    Det ger er goda förutsättningar att hålla tidplanen. Många fåglar och områden kan enbart inventeras under vissa delar av året, och redan nu kan det vara läge att börja planera inför nästa år. 
  2. Skapa förutsättningar för en trygg leverans. 
    Se till att er leverans inte är personberoende och att de som ni anlitar har förmåga att omsätta inventeringsresultatet till ett lättbegripligt och användbart underlag.
  3. Anlita skickliga och erfarna utförare. 
    Ställ förutom krav på god kunskap om fåglar även krav på god kunskap om artskyddsförordningen och gärna även av erfarenhet av miljöbedömningar, domstolsförhandlingar och kontrollprogram. Det ger er ett stöd genom hela processen, särskilt vid komplicerade fall. 
  4. Använd konsulter med kunskap om närområdet och med förtroende hos den lokala naturvården. Det ger er en smidigare process.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra erfarenheter och hur vi kan stötta er i processen? Våra konsulter har erfarenhet från hela landet och ser till att ni får det stöd och det kunskapsunderlag som er verksamhet kräver.

Kontakta Janne Dahlén, vår samordnare för fågelinventeringar, så hjälper han er vidare.