GAP-analys för CSRD och ESRS – med fokus på biologisk mångfald 

Den 1 januari 2024 träder EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD i kraft. Vi hjälper dig bli redo för de nya rapporteringskraven inom biologisk mångfald genom vår CSRD/ESRS GAP-analys.

EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att ställa helt nya krav på ditt företags hållbarhetsrapportering.  

Till det nya direktivet hör även ESRS (European Sustainability Reporting Standards), som är en ny gemensam rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning. En del av ESRS, E4, handlar direkt om biologisk mångfald och ekosystem. 

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2024 (2025 års rapportering). Det innebär att ditt företag redan hösten 2023 behöver förbereda vilken information och datapunkter som ska hämtas in.   


CSRD OCH ESRS VIKTIGT FÖR INVESTERARE OCH ANDRA INTRESSENTER 

De nya kraven på rapportering inom CSRD/ESRS kommer att säkerställa att investerare och andra intressenter får den information de behöver för att bedöma investeringsrisker till följd av klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor, såsom den biologiska mångfalden.    


ECOGAIN ERBJUDER GAP-ANALYS MED FOKUS PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD 

Vår GAP-analys hjälper dig och din organisation att identifiera gapet mellan den nuvarande hållbarhetsrapporteringen och kommande krav som inkluderas av CSRD (ESRS/E4) relaterat till biologisk mångfald. 

Vi analyserar styrande och redovisad dokumentation samt kompletterar sedan informationen med hjälp av strukturerade intervjuer och workshops. Arbetet följer en effektiv och målinriktad process:    

  1. Analysera nuvarande rapportering  
  2. Identifiera kommande krav och tydliggöra vad som krävs för att överbrygga gapet för att kunna möta de nya kriterierna för rapportering  
  3. Tillämpa “dubbla väsentlighetsprincipen” för att identifiera er största påverkan  
  4. Koppla mål till identifierade områden med störst påverkan och definiera relevanta nyckeltal  
  5. Förberedelse för att implementera de nya kraven, säkerställa uppföljning och kontroll  

  

VEM BEHÖVER EN GAP-ANALYS MED FOKUS PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD? 

  • Du som företräder ett bolag som omfattas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering, och som behöver förstå er egen påverkan samt hur den ska tolkas i kontexten av natur och biologisk mångfald 
  • Du som är CFO eller hållbarhetschef och behöver hjälp med att tolka bolagets påverkan på naturen 
  • Du som är hållbarhetsexpert och behöver stöd med att etablera datapunkter för uppföljning av biologisk mångfald 

Har du frågor om de nya direktiven CSRD och ESRS eller undrar om en GAP-analys är vad som behövs i er hållbarhetsrapportering för nästa år? 

Helena Granborg finns till hands för att svara på dina frågor. 

Kontakt:
E-post: helena.granborg@ecogain.se
Tel: 010-405 90 30