Gör dig redo för CSRD och ESRS

Äntligen finns det nya globala ramverket för biologisk mångfald på plats och EU:s hållbarhetsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), antogs av EU parlamentet i November 2022. Detta medför att allt fler företag kommer att behöva följa upp och rapportera sin påverkan på biologisk mångfald. Därför är det dags för dig som inkluderas av direktivet att förstå och kunna tolka ditt företags påverkan på naturen.

Bakgrund 

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och vända försämringen av ekosystem. Strategin syftar till att sätta Europas biologiska mångfald på väg mot återhämtning till 2030. För att nå målet har EU:s hållbarhetsrapportering genom det nya direktivet, CSRD, reviderats och skärpts. Kraven utvidgas till att omfatta samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU. 

Vilka omfattas av CSRD? 

Direktivet träder i kraft räkenskapsåret 2023 och rapportering ska ske: 

1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering. (rapportering 2025), innebär EU-PIE dvs. >500 anställda. 

1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anst 40 MEUR oms, 20 MEUR BO.

1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028. 

Non-EU companies 2028 (över 150 MEUR omsättning i EU, viss information). 

Vad är ESRS och hur kopplas detta till biologisk mångfald? 

Om CSRD är att betrakta som ”uppgiften” som ska genomföras i samband med hållbarhetsrapportering så förklaras European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bäst som ”verktyget” som används för att genomföra uppgiften. ESRS är till för att hjälpa företag att öka transparensen och få hjälp med att specificera den information som ska lämnas som miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. Den biologiska mångfalden och ekosystem berörs specifikt i ESRS 4.

Vad händer nu?

EU-kommissionen har lagt fram ett utkast för ESRS som publicerades i juni 2023. Här kan du läsa Ecogains kommentar om kommissionens förslag,

Vill du veta mer? Se vårt webbinarium från 20 april