Inventeringssäsongen är här

Solen värmer, snön ger plats för knoppar och gröna blad och vårfåglarna börjar hitta sin väg tillbaka – och med det drar årets inventeringssäsong igång ordentligt. I veckan genomför vi säsongens första naturvärdesinventering, och sedan ett antal veckor tillbaka är våra fågelexperter sällan skådade vid sina kontorsplatser.

Det är en intensiv tid som börjar nu, berättar Sofia Lund som är ansvarig för våra naturvärdesinventeringar. Ännu är det lite för tidigt för att kunna identifiera alla aspekter av ett områdes naturvärde, men i maj drar vi igång säsongen på allvar i södra Sverige och i juni sätter vi igång i norra delen av landet. Vi planerar för fullt för att se till att alla bokade uppdrag ska kunna utföras under den tid på året som passar bäst för varje enskild inventering.

Ett viktigt kunskapsunderlag

En naturvärdesinventering är ett viktigt kunskapsunderlag i alla olika typer av markexploaterings- och naturvårdsprojekt. Därför är det avgörande att arbetet är grundligt utfört.

– Vi arbetar ofta enligt den nationella standarden för naturvärdesinventeringar (SIS 199000:2014) som vi varit med och tagit fram. Men vi är flexibla och anpassar metodiken efter specifika behov i det enskilda uppdraget, förklarar Sofia.

Kräver era projekt inventeringar?

För de projekt som kräver inventeringar under årets fältsäsong är det alltså hög tid att ta kontakt. Vi inventerar och hjälper er att tolka resultatet och komma vidare i processen – till exempel genom att särskilt lyfta det som kan komma att bli avgörande vid en tillståndsprövning och guida er i hur ni kan hantera dessa frågor. Kontakta Sofia Lund och läs mer om hur Ecogain arbetar med inventeringar.