Invigning av Bolidens första hållbarhetspark i Sarkanenä

Foto: Gällivare kommun.

Den 18 september är det invigning av Bolidens hållbarhetspark i Sarkanenä utanför Aitik. Det är Bolidens första hållbarhetspark, och vi på Ecogain är stolta över att ha varit med och utvecklat och byggt området.

En park med vandringsleder och naturupplevelser för stora och små

Parken innehåller nya vandringsleder, grillplatser, en upplevelsestig för barn  och vuxna samt massa intressant information om naturen i Sarkanenä och Bolidens arbete med biologisk mångfald och ekologisk kompensation.

Informationstavlor längs stigarna berättar om lokala naturvärden och Bolidens arbete med biologisk mångfald och ekologisk kompensation. Utvidgningen av sandmagasinet vid Aitikgruvan innebar att flera viktiga naturvärden påverkades. Förutom en vacker naturupplevelse finns det mycket i skogen att lära sig om ekologisk kompensation, naturskog, skyddsvärda arter, död ved och biologisk mångfald!

En del av Bolidens arbete för att återställa naturen

Hållbarhetsparken i Sarkanenä är en del av Bolidens viktiga arbete med att kompensera för förlorade naturvärden, att ge tillbaka det man lånat till både samhälle och natur. Det är också ett sätt att visa hur vi kan återställa natur, tillskapa nya naturvärden och öka den biologiska mångfalden, och visa på betydelsen det har för framtida klimatomställning.

Invigningsdagens festligheter inleds med avtäckning av en specialbyggd fågelholk, följt av en vandring på de nyinvigda lederna, och avslutas med en fika i kåtan.