Ja till naturrestaurering i EU-parlamentets miljöutskott – en milstolpe för att säkra biologisk mångfald

I dag röstade Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) igenom Naturåterställnings-förordningen (NRL) med en betryggande majoritet på 53 röster för, 28 emot och 4 som avtod. Fortfarande återstår att förordningen ska antas i Europaparlamentets Plenum och i EU-rådet, men Ecogain välkomnar dagens beslut som ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

– Denna lagstiftning är något vi redan arbetar med, och behöver fortsätta med i flera generationer. Men det är en nödvändig insats för att skydda vår natur och våra försörjningssystem, säger Ecogains grundare Anders Enetjärn. I en nyligen publicerad överenskommelse har EU-rådet fastställt mål för återhämtning av minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast 2030, med målet att alla ekosystem som behöver restaureras ska vara återställda senast 2050. Rådets beslut markerar en viktig milstolpe i arbetet mot en hållbarare och grönare framtid. Men det är också viktigt att betona vikten av fortsatt samarbete med näringslivet för att effektivt genomföra NRL och uppnå dess ambitiösa mål, menar Anders Enetjärn. 

– Vårt samarbete med näringslivet är avgörande för att framgångsrikt genomföra NRL och även för att nå de mål som satts i NBSAP, förklarar Enetjärn.

NBSAP står för National Biodiversity Strategy and Action Plan, och är ett verktyg för länder att planera och genomföra åtgärder för att bevara och hållbart använda biologisk mångfald.

Företag ger förnyat stöd för lagstiftningen: “

Inför dagens avgörande omröstning om EU:s naturrestaureringslag, förnyade en samling ledande europeiska företag sitt stöd för lagstiftningen. De uppmanar Europaparlamentets ledamöter och länderna inom EU att helhjärtat stödja det slutliga antagandet av naturrestaureringslagen. Det här är ett starkt exempel på hur näringslivet kan och bör agera som en drivande kraft för positiva förändringar.

– Vi på Ecogain ser fram emot att bidra till att förverkliga dessa mål och arbeta tillsammans med både offentliga och privata aktörer för att främja en hållbar utveckling och bevara biologisk mångfald.


Läs mer om företagens förnyade stöd för lagstiftning i EU