Kalkbrott blir naturområde 
med vandringsstigar och badplats

Ett kalkbrott i Degerhamn på Öland påbörjar nu omvandlingen till naturområde med vandringsstigar och badplatser. Cementa, som äger brottet, har under många år brutit kalksten på platsen och inleder nu – när verksamheten läggs ner – en enorm förvandling som ska skapa positiva värden för både människor och biologisk mångfald.

Ekologisk efterbehandlingsplan visar vägen

Cementa arbetar enligt en policy att efterlämna mark som skapar positiva värden för människor och biologisk mångfald. Under vintern har Ecogain hjälpt företaget att ta fram en ekologisk efterbehandlingsplan för området, och just nu styr våra experter arbetet i fält. Vår konsult Sara Carlsén var nyligen på plats när landskapet omformades och jordmassor placerades ut.

– Det är jätteviktigt att den ekologiska kompetensen följer med hela vägen ut i fält, menar Sara. Vi ska till exempel återskapa alvarmark, som är en näringsfattig och artrik miljö. Då är det är lätt att bre på att alldeles för tjockt lager jord som växer igen med skog. Istället har vi skapat en mosaik av djupa och tunna jordar, varvat med kala kalkhällar precis som ute i naturen.

Unik natur med sällsynta arter

Kalkbrottet ligger på södra Öland omgiven av Stora alvaret, ett öppet kulturlandskap med en unik natur och många sällsynta arter knutna till kalkstenen. Efterbehandlingen kommer att återskapa alvar, men även våtmarker och buskmarker som gynnar fågellivet.