Klimat, grundvatten och biologisk mångfald

Alla goda ting är tre - Ecogain skapar nytta på flera plan i ett stort uppdrag inom våtmarksrestaurering.

Vi binder kol, ökar bildningen av grundvatten och gynnar biologisk mångfald, allt i samma uppdrag, berättar projektledaren Andreas Karlberg entusiastiskt.

Vi har fått i uppdrag att under hösten återställa hydrologin inom flera skyddade områden och våra erfarna limnologkonsulter Andreas Karlberg, Ursula Zinko och Anders Granér är alla delaktiga i projektet.

Våtmarkssatsningen är initierad av Naturvårdsverket som vill att länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer anlägger nya våtmarker eller restaurerar utdikade våtmarker.

Förbättrar våtmarker i sju naturreservat

I Västernorrlands län projektleder vi arbeten inom sju naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen. Vi arbetar främst med att skapa dikesproppar och lägga igen diken för att bromsa upp det vatten som rör sig genom landskapet. På några platser biotopvårdar vi även rensade vattendrag. 

Vi återför stenar och annat material, som togs bort i samband med flottning, och gör det möjligt för dessa sjöar och vattendrag att samla mer vatten.

Leder arbetet i Hamra nationalpark

I Hamra Nationalpark genomför vi en våtmarksrestaurering som Länsstyrelsen i Gävleborg planerat. Även här arbetar vi främst med att anlägga dikesproppar som bromsar upp det vatten som rinner genom landskapet. Dikespropparna består av torv eller av torv i kombination med stockar, och skickliga maskinförare utför arbetet.

Vi hjälper er att planera och genomföra

Behöver ni hjälp att planera och utföra våtmarksarbeten? Den 1 oktober är sista dagen att ansöka om Naturvårdsverkets bidrag för våtmarkssatsningar – vi hjälper gärna till med det som behövs sett till tillstånd, ansökan av LONA-bidrag och totalentreprenad av utförandet.

Se film från arbetet

Du hittar ett klipp från en av våra våtmarksrestaureringar på vår Youtube-kanal.