Kunming-Montreal Global Biodiversity-ramverket fastställt under COP15

Foto: UNEP

FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) avslutades i Montreal, Kanada, den 19 december 2022. Under sista dagen av förhandlingarna antogs Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), avtalet som ska vägleda globala åtgärder för naturen fram till 2030. 

GBF syftar till att ta itu med förlusten av biologisk mångfald, återställa ekosystem och skydda ursprungsbefolkningens rättigheter. Planen innehåller konkreta åtgärder för att hejda och vända naturförluster, inklusive att skydda 30 procent av planeten och 30 procent av försämrade ekosystem till 2030.  

Avtalet består av fyra övergripande globala mål för att skydda naturen, inklusive: 

  • att stoppa mänskligt inducerad utrotning av hotade arter och att minska utrotningshastigheten tiofalt för alla arter till 2050.
  • hållbar användning och förvaltning av biologisk mångfald för att säkerställa att naturens bidrag till människor värderas, upprätthålls och förbättras. 
  • rättvis delning av fördelarna från nyttjandet av genetiska resurser och digital sekvensinformation om genetiska resurser.
  • att lämpliga medel för att implementera GBF är tillgängliga för alla parter, särskilt de minst utvecklade länderna och små utvecklingsländer.

En fantastisk julklapp för hela världen och fint att politikerna kunde enas trots vissa meningsskiljaktigheter om avtalets detaljering. Näringslivets roll i den gröna omställningen blir dock inte mindre central utan behöver fortsatt gå i bräschen för ny teknologi och sätt att arbeta för att uppfylla Kunming-Montreal avtalet, säger Helena Granborg, Head of Strategy på Ecogain.