Maria Åkesson: Se över riskerna med invasiva arter i er värdekedja

Parkslide Parkslide är en invasiv växt som kan sprida sig snabbt och tränga ut andra arter i naturen.

Invasiva främmande arter är en av fem direkta orsaker bakom förlusten av biologisk mångfald – och problemen ökar i oroväckande takt. Det visar en omfattande forskningsgenomgång från IPBES som presenterades idag.

– Alla företag har ett ansvar att ha koll på riskerna med invasiva arter i sin värdekedja, säger Ecogains miljöexpert Maria Åkesson.

IPBES varnar för att den dramatiska spridningen av invasiva arter riskerar att bli ännu värre i framtiden. Spridningen kan exempelvis ske vid direkt exploatering av mark och vatten, via transporter av gods och varor eller vid flytt av jordmassor och bergmaterial. Kostnaden för att bekämpa invasiva arter är stor och den globala prislappen ökar varje år. 

– Ju tidigare man upptäcker och bekämpar invasiva arter, desto billigare blir det – men det gäller att ha koll på att det görs på rätt sätt, annars riskerar man förvärra problemet. Att jobba preventivt med invasiva arter är det allra mest kostnadseffektiva. 

Rätt insatser kan bromsa invasiva arter

I sin rapport trycker IPBES på att ökningen av invasiva främmande arter kan bromsas genom rätt insatser som genomförs på både kort och lång sikt. Insatser från olika aktörer i samhället – samt samarbete mellan dem – kommer vara en nyckelfaktor i att effektivt minska spridningen av invasiva arter.  

Just nu ligger ett förslag på en nationell förteckning över invasiva främmande arter på regeringens bord. Om förteckningen går igenom innebär det att flera arter kommer omfattas av samma regelverk som EU:s listade arter redan gör. 

– Företag som redan nu ser över riskerna i sin värdekedja kommer att ligga steget före. Det är en ekonomiskt klok investering, säger Maria Åkesson.

________

IPBES är en förkortning för Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, och är biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.

Här kan du läsa rapporten