Markanvändningspolicy för skogen

Södertälje kommun expanderar kraftigt – och inser att rekreation och friluftsliv i rika och levande skogar spelar en värdefull roll i att utveckla en attraktiv stad. Kommunen har därför tagit fram en ny och uppdaterad skogspolicy som ger styrning för hur de förvaltar och utvecklar sin skog.

Vi har fokuserat särskilt på åtgärder för vår skog som stärker människors tillgång till natur och rekreation, berättar Tim Lux, Södertälje kommuns projektledare för policyn. För oss är de sociala och biologiska värden som skogen bidrar med så mycket mer värdefulla än värdet av det virke som skogen kan ge. 

Skapat positiva reaktioner

Kommunen har fått positiv återkoppling både från politiskt håll och av andra skogsexperter som menar att staden ligger i framkant med sina styrdokument och har rätt fokus med policyns övergripande styrning. Ecogain har stöttat kommunen i arbetet.

– Södertälje kommun har med sin skogspolicy både vågat välja fram och välja bort åtgärder, och vi är glada att vi har fått guida de sakkunniga i den processen, menar Åsa Abel, affärsområdeschef för Processledning Arter och Habitat på Ecogain.

– Policyer som denna behöver vara tillgängliga och intressanta för alla, och vi är stolta att ha skapat ett styrdokument som är informativt med sitt exakta språk och levande med fina bildberättelser, fortsätter hon.

Ta del av kommunens skogspolicy

Södertälje kommuns skogspolicy har nu varit ute på remiss och kommunstyrelsen fattar beslut om policyn under hösten. Du kan ta del av remissutgåvan av Södertälje kommuns skogspolicy på kommunens webbplats (från sidan 4 och framåt).